Cảm Nhận Sách Hay

Trong danh mục này, tác giả của Sống Phải Hạnh Phúc sẽ nói về những cảm nhận của mình thông qua trải nghiệm của nhiều năm đọc sách cũng như phát triển trong cuộc sống cá nhân về nội dung của những cuốn sách hay mà tác giả đã đọc để các bạn có sự lựa chọn tốt, bạn sẽ biết được cuốn sách nào cung cấp điều gì cho bạn, liệu bạn có thực sự cần điều đó…

Chúc các bạn đọc lựa chọn được những quyển sách tuyệt vời cho mình.