Học Tiếng Anh

Lý do mà tôi viết về chủ đề này là gì? Tôi rất thích học và giỏi tiếng anh, nhưng cuộc đời đâu có dễ như chúng ta muốn. Nhưng nó không phải là không thể, bất cứ cái gì cũng vậy, nếu lòng quyết tâm của chúng ta đủ lớn, chúng ta sẽ tạo ra cho mình thành quả mong muốn. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm và suy nghĩ của mình và truyền cảm hứng cho các bạn học tiếng anh và giỏi tiếng anh. 🙂