Cách bắt chuyện với người mình thích – Lại với một cô gái xinh

Cũng hơi lâu một xíu rồi chưa viết bài mới kể lể với các quý ông. Hôm nay đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa 🙂 Bài hôm nay sẽ có chủ đề cách bắt chuyện với người mình thích và hiển nhiên đó là một cô gái, mà chính xác một cô

Read More