Cách chữa cận thị tốt nhất là gì?

Nhiều người cho rằng cách chữa cận thị tốt nhất đó là đeo kính và phẫu thuật khúc xạ (mổ mắt) tuy nhiên hai giải pháp này là biện pháp xử lý phần ngọn trong khi đó việc đeo kính cũng khiến cho người đeo một số phiền toái và vấn đề là sau đó

Read More