Chồng vẫn yêu người cũ: Tôi thực sự muốn thay đổi?

Trải lòng chị em, tôi đang tự hỏi liệu có phải chồng vẫn yêu người cũ, điều đó chẳng có gì đáng trách cả tình yêu như vậy thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ, giá như tôi cũng có được tình yêu như vậy từ anh ấy. Tôi chắc rằng nếu chồng vẫn yêu người

Read More