Chữa cận thị bằng cách tập nhìn xa – Sự thật là phải tập như thế nào?

Có rất nhiều thông tin cho rằng bạn có thể chữa cận thị bằng cách tập nhìn xa và tôi tin rằng nếu như bạn đã áp dụng thì sẽ không thấy được kết quả. Và mình muốn giúp bạn tránh được những sai lầm như vậy. Trước hết mình sẽ đưa ra cơ sở

Read More