Đánh giá về khóa học Dám Làm Giàu của Tác giả Phạm Tuấn Sơn

Một vài thông tin về tác giả Đầu tiên Nam nói với mọi người rằng Nam quen anh Phạm Tuấn Sơn cách đây 8 năm trước từ thời điểm viết bài viết này. Ngày đó công ty Babylons của anh Sơn mới chỉ có một vài lĩnh vực, ít thôi nhưng giờ bao gồm nhiều

Read More