Lý do bạn chưa thể tạo được đột phá trong cuộc đời mình

Chỉ khi nào bạn biết được lý do giữ bạn lại, giống như khi nào bạn nhận ra mình đang nhấn phanh và sau đó bạn quyết định loại bỏ chúng, nhả bàn đạp phanh ra thì bạn mới tiến về phía trước được. Có hai lý do chính mà đã thường xuyên ngăn cản

Read More