Khi điều gì đó không làm việc – Không có thất bại mà chỉ là thông tin phản hồi

Tôi đã thất bại  Sau đây là câu chuyện của tôi và cậu em trai. Cậu em trai và tôi tháo chiếc máy tính lap tốp cũ của cậu ta ra để vệ sinh, sau một hồi hì hục cũng tháo được tanh bành hết cả chiếc máy tính đó ra và vệ sinh được

Read More