Rèn luyện kỷ luật bản thân để thành công

Tại sao có những người thành công hơn những người khác? Tại sao có những người sống hạnh phúc và đạt được nhiều thành quả hơn người khác? Bí mật của thành công thực sự là gì? Đó chính là sự tự kỷ luật bản thân. Sau nhiều năm nghiên cứu và tự rút kinh

Read More