Tình huống tiếp cận, nói chuyện, lấy số điện thoại của một cô gái tại trung tâm mua sắm

Hoàn cảnh của tình huống là: Có một cô gái ngẫu nhiên, trông cũng đáng yêu không quá tệ, có thể là đối tượng để bạn trò chuyện. Cô gái đang là một nhân viên sắp xếp quần áo trong khu mua sắm. Sáng hôm này là thứ 3 một ngày mà bình thường tôi

Read More