Review đánh giá khóa học Tôi đã kiếm 1 triệu đô (24 tỷ) đầu tiên như thế nào

Tại sao nên quan tâm tới khóa học này? Đầu tiên là mình nghĩ tác giả sẽ chia sẻ tư duy và chiến lược như nào đó giúp mình kiếm được số tiền như vậy. Nhưng cái thực sự quyết định tới sự thành công và giàu có khiến mình thực sự muốn giải thích

Read More