Bắt chước suy nghĩ của những người thành công

Để một người thành công sẽ có hai phần đó là suy nghĩ và hành động. Có thể tôi đã trải qua nhiều bài học từ sách vở cũng như video của người thành công truyền dạy, song việc khái quát lại để biến chúng thành những suy nghĩ thường trực trong đầu là điều

Read More