Tại sao tôi không có sự may mắn? Mối quan hệ giữa thành công và sự may mắn

Tại sao tôi không có sự may mắn? Bạn tự hỏi tại sao trong khi một số người không có được sự may mắn còn một số khác lại có được những cơ hội tuyệt vời giúp họ đạt được thành công như nắm bắt được xu hướng kinh doanh mới ngay từ những ngày

Read More