Những bộ phim truyền cảm hứng – Giúp bạn tiếp tục thực hiện giấc mơ hoặc điều mong muốn.

Nếu bạn có thời gian thì xem phim vừa là thư giãn vừa giúp chúng ta học được những bài học tuyệt vời không chỉ là đọc sách. Dưới đây là 3 bộ phim mà tôi muốn giới thiệu với bạn: 1. Phim – Tiếng anh là chuyện nhỏ Đây là bộ phim ấn độ

Read More