Tôi không chấp nhận mình yếu kém – Động lực giúp tôi trưởng thành hơn

Không chấp nhận mình là kẻ yếu kém, đó có thể là bản tính cố chấp của tôi, nó cũng giải thích vì sao tôi không từ bỏ mục tiêu của mình, không bỏ dở dang việc tôi muốn làm dù gặp nhiều khó khăn, phải chấp nhận nhiều thất vọng trong nhiều năm. Tôi

Read More